Logo UŁ

 

10.04.2017

10.04.2017 roku odbyła się projekcja filmu dokumentlanego "Linia 41", którego twórczynią jest Tanja Cummings.

Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat projektu oraz jego bohaterów.

 

 

grudzień 2016/styczeń 2017

Miło nam poinformować, iż pod koniec 2016 i na początku 2017 roku ukazały się 3 publikacje, będące wynikiem  interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji naukowej: Wielka Wojna. W stulecie wybuchu, współorganizowanej przez Ośrodek od 20 do 22 listopada 2014 r. w Łodzi.  Wszystkie publikacje obejmują takie zagadnienia, jak:  życie polityczne i społeczno-gospodarcze, kwestie militarne, narodowościowe w wymiarze europejskim, polskim i łódzkim, codzienność w niecodzienności, kulturowy wymiar Wielkiej Wojny, I wojna światowa w źródłach, I wojna światowa w mediach, piśmiennictwie i literaturze fikcjonalnej, w pamięci zbiorowej i kulturowej europejskich społeczeństw. (zakładka: wydawnictwa)

październik 2016

W związku z zakończeniem czteroletniej kadecji dotychczasowego kierownictwa Ośrodka życzymy pani prof. Ewie Karpińskiej oraz jej zastępcy pani prof. Elżbiecie Katarzynie Dzikowskiej wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, jak również serdecznie dziękujemy za wkład pracy włożony w rozwijanie idei Ośrodka oraz liczymy na dalszą owocną współpracę. Nowym kierownikiem Ośrodka została dr hab. Monika Kucner.